Email: info@sitris.sk Telefón: +421 948 528 069 +421 948 528 065 | EN SK

Referencie

Inteva Products Slovakia
Saint-Gobain Poland
LEONI Slovakia
a ďalší

Prípadová štúdia A

KLIENT: Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou automobilových striech a strešných okien.

HLAVNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA:     

PROBLÉM č.1:  Nedodržiavanie technologických postupov pri výrobe

RIEŠENIE:  Systém zaznamenáva a kontroluje celý výrobný postup, pričom pri jeho nedodržaní je výrobok automaticky vyradený.

PROBLÉM č.2:  Miešanie typov a farieb skiel od dodávateľa

RIEŠENIE:  Na vstupnom pracovisku je kamera s rozpoznávaním kódu, ktorý presne určuje typ a farbu skla.

PROBLÉM č.3:  Dodávanie chybných výrobkov zákazníkovi (následné pokuty) a likvidácia dobrých výrobkov

RIEŠENIE:  Každý výrobok musí mať pre každé pracovisko správny status, čím sa zabráni tomu, aby linku opustil chybný výrobok alebo naopak, bol zlikvidovaný dobrý.

PROBLÉM č.4:  Dlhé prestoje vo výrobnom procese

RIEŠENIE:  Keď systém zaznamená, že na niektorom pracovisku sa dlhšie nepracuje, automaticky upozorní zodpovedných pracovníkov. Tým sa významne skráti samotný neočakávaný prestoj.

PROBLÉM č.5:  Manuálne zaznamenávanie výkonov zamestnancov

RIEŠENIE:  Popri sledovaní, systém vyhodnocuje výkon zamestnancov, liniek, zmien a strojov a poskytuje množstvo výstupov o fungovaní celej výroby. Významne tým eliminuje množstvo ručnej práce.

        Návratnosť systému: do jedného roku

Prípadová štúdia B

KLIENT: Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou malých elektronických súčiastok do automobilov

HLAVNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA:     

PROBLÉM č. 1:  Zaznamenávanie stavu objednávky a výkonu zamestnancov

RIEŠENIE:  Rýchla výroba veľkého množstva kusov a zároveň nemožnosť použiť skenery - bolo potrebné minimalizovať systémové zdržania. Použili sa hodinky s RFID čipom a čítačka týchto čipov, pričom každé priblíženie bolo započítané ako spracovanie jedného kusu. Zamestnanci teda nemuseli robiť žiadny úkon navyše.

PROBLÉM č. 2:  Rýchle „prepínanie“ výroby medzi objednávkami a následný chaos v stave objednávok

RIEŠENIE:  Výroba bola prepínaná medzi objednávkami podľa aktuálnej potreby. Prepnutie objednávky si vyžadovalo čas (zmena použitých súčiastok na linke atď.) a prichádzalo ku zbytočnému prepínaniu medzi objednávkami tesne pred ich dokončením. V systéme videli, že dokončenie aktuálnej objednávky bude trvať napr. hodinu a tým mohli prepnutie pozdržať a ušetriť čas.

PROBLÉM č. 3:  Prestoje spôsobené nedostatkom materiálu

RIEŠENIE:  Spoločnosť nemala skladový systém a tak sa stávalo, že sa minul materiál, alebo naopak, bolo ho objednaného zbytočne veľa. Systém zabezpečil, že zodpovední pracovníci boli upozornení v dostatočnom predstihu na riziko, že sa materiál potrebný na spracovanie aktuálnych objednávok dochádza a tiež vedel určiť, koľko materiálu bude potrebného na spracovanie aktuálnych a naplánovaných objednávok.

Prípadová štúdia C

KLIENT: Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou piva

HLAVNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA:      

PROBLÉM č. 1:  Nepresná evidencia počtov vyexpedovaných a vratených sudov

RIEŠENIE:  Spoločnosť nemala presný prehľad o tom, ktorému zákazníkovi bolo koľko sudov dodaných a koľko od neho vyzdvihnutých, prichádzalo k strácaniu sudov a k chaosu, koľko sudov je k dispozícii. Systém tieto počty presne evidoval a problém jednoducho vyriešil.

PROBLÉM č. 2:  Evidencia fliaš a etikiet

RIEŠENIE:  Pri fľašiach to bolo podobné ako pri sudoch, nastával chaos v počte potrebných fliaš a tiež etikiet. Presnou evidenciou systémom zmizol tento problém nadobro.

PROBLÉM č. 3:  Kontrola procesu výroby piva

RIEŠENIE:  Systém presne zaznamenával, ako boli vyrobené jednotlivé šarže piva, s akými surovinami, od ktorých výrobcov a tým napomáhal k udržovaniu štandardnej kvality piva.

PROBLÉM č. 4:  Kontrola skladových zásob

RIEŠENIE:  Systém kontroloval skladové zásoby použité pri výrobe.

PROBLÉM č. 5:  Manuálne účtovné záznamy

RIEŠENIE:  Systém automaticky generoval účtovné záznamy do účtovného systému, čím znížil významné množstvo ručnej práce.

ZÍSKAJTE PONUKU - NECHAJTE NÁM E-MAIL ALEBO ČÍSLO A MY SA VÁM OZVEME